Güncel:
Bölge ekonomisine sağlayacağı katkı ve çevreye karşı olan duyarlılığı ile ön plana çıkıyor

 Trabzon’un Araklı İlçesinde Evra Enerji tarafından yapılan Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği “Ayrıştırcan” projesinin tanıtımı yapıldı.  Evra Enerji Genel Müdürü Ahmet Zeki Kaya, “Havaya verdiğimiz emisyon değerleri Avrupa Standartlarının çok çok altında. Çöp suyu, nano teknoloji ile arıtılacak. Hangisi arıtılmış su, hangisi içme suyu fark edemeyeceksiniz” dedi. 


Ahmet Zeki Kaya açıklamasının devamında bugün buraya, siz kıymetli arkadaşlarımızı, Evra Katı Atık Entegre ve Bertaraf tesisinin bir sosyal sorumluluk projesini tanıtmak adına davet etmiş olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek başlamak isterim. Her şeyden önce, ismi artık turizmle özdeşleşmiş olan şehrimizin ve bölgemizin, günümüz ve yakın gelecek için en önemli problemlerinden biri olabilecek olan, atık bertaraf sorununu ortadan kaldıracağını gururla ifade edebildiğimiz projemizin tüm halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor ve birazdan tanıtımını yapacağımız sosyal sorumluluk projesinin öneminin tam anlaşılabilmesi adına sözlerime, tesisimizin bir takım teknik verilerini sizlerle paylaşarak devam etmek istiyorum;

ÇED raporu, Çevre Bakanlığınca onaylanan ve Cumhurbaşkanlığının oluru ile ihale edilen, Entegre Atık Bertaraf tesisi sayesinde, bölgemiz, bugünden itibaren 25 yıl süre ile çöp sorunundan kurtarılmış olacaktır. Yaklaşık yatırım maliyeti 450 milyon liranın üzerinde olan proje, son yıllarda bölgemize yapılan en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Kapsamı, kapasitesi ve teknolojisi ile birlikte Türkiye’deki muadilleri arasında pek çok açıdan ilklere imza atmış olan proje, aynı zamanda ilgili birçok kurum ve kuruluş tarafından da takip edilmektedir.

Proje, her şeyden önce bölge ekonomisine sağlayacağı katkı ve çevreye karşı olan duyarlılığı ile ön plana çıkmaktadır. Proje kapsamında oluşacak tüm atık suların, nano-teknoloji ile kullanma suyu kalitesinde arıtılacağı ve ayrıca tesisin atmosfere salacağı emisyon oranın da Avrupa Birliği standartlarının çok altında olacağı bilinmektedir. Kullanılan teknolojinin yerlilik oranı ise projenin en sevindirici taraflarından bir diğeridir. Projenin bu kapsamda Türkiye’deki yerlilik oranı en yüksek atık bertaraf tesisi projesi olduğu görülmektedir.

Proje kapsamında atıklar, kaynağında ayrı toplanacak, ayrıştırma tesisinde ayrıştırılacak ve geri kazanımı mümkün olana tüm atıklar ekonomiye geri kazandırılacaktır. Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise gazlaştırma teknolojisi ile elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Bu bağlamda, tesisin elektrik üretim kapasitesi 12,8 megavat saat olarak planlanmıştır. Bu sayede 35 bin hanenin de elektrik ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Proje bağlamında istihdam edilecek personel üzerinden de bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanması hedeflenmektedir. Şöyle ki; proje kapsamında yaklaşık 200’e yakın personel doğrudan atık dönüşüm tesisinde istihdam edilecektir. Buna ek olarak, bağlı yan sektörlerde de ticari hareketlenmeye neden olacak olan proje, yörenin ekonomik canlılığına ivme kazandırarak bölge esnafının ve yöre halkının kalkınmasına da önemli ölçüde katkı sağlamış olacaktır.

Pek çok farklı teknik veriler ve muhtemel faydalarla destekleyebileceğim sunumumu daha fazla uzatmadan, sözü projenin en önemli ayaklarından birini oluşturduğuna inandığımız sosyal sorumluluk projesini sizlere açıklaması adına, proje koordinatörümüz, sayın Aslan Kar'a vermek istiyorum. Tesisimizin ve projemizin şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım dedi.

Sosyal sorumluluk projesinin Koordinatörü Aslan Kar ise, Saygıdeğer Meslektaşlarım, değerli katılımcılar

Ben de sözlerime, şehirleşmenin tarihte örneğine hiç rastlanılmamış bir şekilde hızlandığı, dünya nüfusunun katlanır oranlarda artışa gittiği, gelişen teknolojiler ve yüksek sanayileşme sonucu toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği ve tüm bu gelişmelerin faturasının ise yaşadığımız doğaya kesildiği bir çağda olduğumuzun  dikkatini çekerek başlamak istiyorum.

Dünya Bankasının son raporuna göre, henüz on yıl önce 2.3 milyar olan şehirli nüfusu günlük kişi başı 0.64 kg çöp üretim kapasitesine sahipken bu gün bu rakam 1.2 kg’ı geçerek neredeyse iki katına çıkmıştır. Yapılan projeksiyonlar, çok yakın bir gelecekte tüm dünya genelinde şehirli nüfusun 6 milyarı geçeceğini, kişi başına üretilen çöpün ise 1.5 kg’ın üzerinde olacağını göstermektedir. Bugün bu vaziyet karşısında insanlık, içme suyundan havasına, toprağından tükettiği mahsülüne kadar en yaşamsal ihtiyaçlarının yok olmaması için bir çıkış yolu aramakta ve başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm devletler toplumlarında geri dönüşüm ve profesyonel atık yönetim mantığının içselleştirilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. İçinde yaşadığımız dünyanın bu olumsuz gidişatından maalesef ülkemizde payını almakta ve devletimiz bu en temel sorunun üstesinden gelinebilmesi noktasında buradaki gibi pek çok projenin önünü açıp benzer yatırımların hayata geçirilmesini teşvik etmektedir dedi. 

(PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ)

Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki; Türkiye’de yalnızca yerleşim birimlerinde, yıllık, yaklaşık olarak 6 milyon ton geri dönüştürülebilir nitelikte atık oluşmasına rağmen bunun ancak 1 milyon tonu bertaraf tesislerinde değerlendirilebilmekte ve geri kalan 5 milyon ton dönüştürülebilir atık ise maalesef çöp sahalarına gömülmektedir. Bu durum, bize buradaki gibi en son teknoloji ve en yüksek kapasite ile hayata geçirilen bir tesisin, tek başına böyle bir sorunun üstesinden gelmede yeterli olamayacağını göstermiş ve konuya ilişkin bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinin en temel gerekçesi olmuştur.

(PROJENİN AMAÇLARI) 

Değerli arkadaşlar; yurt genelinde yürütülen pek çok araştırma, halkımızın çöp ayrıştırma konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Bu noktadan hareketle biz de, okullarımızdan şehir meydanlarımıza kamu spotlarına kadar pek çok mecrada yürütülen bilinçlendirme çalışmalarındaki yerimizi almak için harekete geçmeyi içinde yaşadığımız doğaya karşı bir minnet borcu bilmişizdir.

Bu kapsamda hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projesinin toplumumuzun atık ayrıştırma kültürünü ileri seviyelere taşımasını ümit etmekteyiz. Atık ayrıştırma mantığında hiçbir sınıfa girmeyen gerçek çöp oranının giderek azalacağı ve dönüştürülebilir atıklarımızın en doğru şekilde yeniden değerlendirilebildiği bir şehrin, yaşam standartlarımızı oldukça yükselteceğini ön görmekteyiz. Eski kâğıt, eski cam, piller ya da eski ilaçlar vs gibi atıkların normal ev çöpüne atılmaması bilincini insanların günlük yaşam tarzına dönüştürmekte karalıyız.

 Bu bağlamda projemizin hedefleri

• Doğal kaynaklarımızı koruma,

• Enerji tasarrufu sağlama,

• Atık miktarını azaltma,

• Geleceğe ve ekonomiye yatırım,

• Geri dönüşümün katkıları konusunda toplumumuzu bilinçlendirilme,

olarak sıralarken, sosyal sorumluluk projemizin ikonu olacağını düşündüğümüz maskotumuzu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız.

İşte Karşınızda AYRIŞTIRCAN !

Değerli basın mensupları şimdi sizlere biraz AYRIŞTIRCAN'ın hikayesinden bahsetmek istiyorum;

Bir çok seçenek arasından eleyerek belirlediğimiz maskotumuz  her kesimden kişilerin oylarıyla kararlaştırılarak ortaya çıktı,

Maskotumuzun isminin belirlenme aşamasında herkesin benimseyeceği, ayrıştırma ile ilgili akıllarda kalacak bir isim doğrultusunda yoğun bir mesai harcadığımızı ifade etmek isiterim.

Renklerinin belirlenme aşamasında ise, özellikle çocukların ilgisini çekecek, çevreci tonları kullanmayı projenin ruhu bağlamında uygun gördük.

Ve böylelikle, projemizin halkımız tarafından kolay benimsenmesinde bize çok yardımcı olacağına inandığımız yeni kahramanımız AYRIŞTIRCAN'I ortaya çıkardık.

PEKİ HALKIMIZI BİLİNÇLENDİRME KONUSUNDA PROJEMİZ BAĞLAMINDA NELER YAPILACAK?

Bu minvaldeki çalışmalarımızın 1. Etap kısmını  da şu şekilde sıralamak mümkün;

-Sosyal medyanın etkisinin bilinciyle çeşitli kamu spotları oluşturulması

-Etkinlik tırı oluşturulup giydirilerek proje kapsamında olan Trabzon ve Rize il merkezlerinin meydanları ve bu iki ilin ilçelerinin meydanlarında çeşitli tanıtım faaliyetlerin düzenlenmesi

-Proje kapsamında iki şehir olan Trabzon ve Rize’de aynı zamanda çöp toplama hareketi oluşturulması (Valilikler ve Belediyeler ile koordinasyon kurulacak)

-Proje kapsamında aslında en çok bilinçlendirilmesi gereken en önemli hedef nokta ise apartman görevlileri; Bu bağlamda apartman görevlilerine yönelik çeşitli yarışmalar yaparak farkındalık yaratmak

-Özel tiyatro grupları aracılığı ile çöp ayrıştırma konusunda gösteri merkezlerinde ve pandemi sonrasında ki süreçte, okullarda çeşitli oyunlar sergilemek

-Milli eğitim bakanlığı ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile ortak çevre projeleri hazırlamak ve hayata geçirmek

•(Geniş kitleye hitap edilenler seçilecek) Şehrin keşfedilmeyen  farklı yerlerinde çöp şifreleri konularak farklı bir konsept ile youtube kanalımız üzerinden yarışmalar düzenlemek

• Ayın sitesi: Çöp konteynerlarımıza en fazla ayrıştırarak atık atan siteye süprizler yapılacak, etkinlik tırı site önünde yarım saatlik bir gösteri yapacak

Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Haber: Arif AZAKArakli Medya
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Fındık fiyatı 60 liranın altında olmamalı

Haberi Oku