Otomobil:
Araklı Belediye başkanlığından Araç satış ilanı

 

İLAN
T.C.

TRABZON İLİ ARAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARAÇ SATIŞ  İLANI
 Belediyemiz envanterine kayıtlı 1999 model Volvo L90C Lastik Tekerlekli Yükleyicinin,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili şartname dahilinde “Açık Teklif” usulü “Açık Artırma” suretiyle satışı yapılacaktır.Şartname bedelsiz olarak Belediyemiz yazı işleri Müdürlüğünden  temin  edilecektir.İhale 26.02.2014 Çarşamba  günü saat 14’te Belediyemiz hizmet binası Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak araçlarla ilgili tahmini bedel teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

  1. Kanuni ikamet sahibi olmak.
  2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi göstermek.
  3. Geçici teminatı yatırmış olmak.
  4. İhaleye Tüzel kişiler katılacaksa idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu,Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
  5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ile Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre Tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  6. Vekaleten ihaleye katılma halinde,istekli adına kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli  vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  7. İhale bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

 

BELGELERİN VERİLMESİ

 

İhaleye katılacak isteklilerin,ihale günü olan 26.02.2014 Çarşamba  günü saat 14’e kadar geçici teminat ile idarece istenen diğer belgelerin bir dosya içinde Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

 

ÖDEME ŞEKLİ

 

  1. İhale bedeli TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.
  2. İhale ile ilgili her türlü vergi,resim,harçlar ve diğer giderler peşin olarak ödenecektir.

 Araklimedya.com
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Adil Karaismailoğlu: “Şoförlerin derdi sıkıntısı...

Haberi Oku