Güncel:
Biz Hekimiz; dil, din, ırk ayırt etmeden yalnızca hastaların şifası için uğraşan

 Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları,

Yıllardır değersizleştirilen mesleğe, her geçen gün artan şiddete, düzelmesigerekirken daha da kötüleşen çalışma koşullarına, bitmek bilmeyen 24 saat nöbetlerekarşılık azalan bir maaşa layık görüldük. Bizler hayatları kurtarmaya çalışırken,hayatlarımıza ve hayallerimize kastedildi. Hakaretlere, baskılara ve tehditlere maruzkaldık. Ancak unutulmamalıdır ki karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığa en yakınolduğu zamandır.

Bizler:

Ayrışmıştık, artık birleştik.

Tükenmiştik, artık umutlandık.

Toplandık, toparlandık ve artık tek bir ses olduk.

Biz Hekimiz; dil, din, ırk ayırt etmeden yalnızca hastaların şifası için uğraşan.

Biz Hekimiz; gece gündüz özveri ile çalışan.

Biz Hekimiz; insanların en muhtaç olduğu anda destekçisi olan.

Biz, hakkı ödenmesi gereken ancak yıllardır oyalanan, alay edilircesine ve meslekionuru dahi hiçe sayılarak “hakkınız ödenmez” denilenleriz.

Hekimler olarak yıllardır yalnızca oyalandık. Aralık ayında umutlandık ancak en ufakbir düzenleme dahi çok görüldü. 14 Mart Tıp Bayramı gerçek bir bayram olsun diyebekledik ancak sonuç yine “hakkınız ödenmez” oldu. Aralık ayındaki sözlerinüzerinden 167 gün, 14 Mart’ın üzerinden 64 gün geçti ve bizler hala oyalanıyoruz.

Şimdiye kadar yapılması planlanan düzenlemelere bakıldığında:

 • Şiddet yasası henüz tamamlanmış olmakla birlikte, şiddetin ortayaçıkmasına karşı sendikamız ve hekimlerin ortak talebi olan önerilerimizden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.
 • Malpraktis için çıkarılan kanun hekimlerin mesleğini icra edebilmesi için tamkoruma sağlayamamıştır.
 • Planlanan maaş zamları hekimlerin hak ettiği seviyeye ulaşamamış ve hekimmaaşları yoksulluk sınırının altında kalmıştır.
 • Emeklilik için yapılan çalışmalar ise henüz sonuçlanmamıştır.
 • Yanlış mevzuatlarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamıştır.

Taleplerimizin aksine:

 • Daha fazla hastaya tıbben mümkün olamayacak kadar kısa sürede bakılması istendi.
 • Mevzuata aykırı şekilde yapılan, hekimler üzerinde baskı amaçlı olarak dakullanılan usulsüz görevlendirmeler son bulmadı.
 • Asistan hekimlerimiz 36 saate varan aralıksız çalışmalarına devam ettirildi.Konu hakkında taleplerimiz uygulamaya alınmadı.
 • Pandemi döneminde vefat etmiş hekim ve sağlık çalışanlarımıza görev şehitliğiverilmedi.
 • Hastane girişlerinde, polikliniklerde yeterli güvenlik tedbirleri alınmadı.
 • MHRS randevu sistemi hukuki kararlara rağmen tıbbi standartlara çekilmedi.

Sonuçta gelecek kaygısı ve çalışma koşulları nedenleri ile yurt dışına göç edenmeslektaşlarımıza tekraren “Giderlerse gitsinler.” denildi. Ülkenin en zeki insanları, enparlak beyinleri yabancı ülkelere yetişmiş birer hekim olarak gidiyorken kalanhekimler oyalanmaya devam edildi.

Bu şartlarda maalesef göç durmayacak. Analarımız, babalarımız, halkımız her geçengün daha da kötüleşen bir sağlık hizmetine mecbur kalacaktır.

Yüzlerce hekim söyledi, duyulmadı. Eylemler yapıldı, binlerce hekim katıldı ancakgördüğümüz kadarı ile taleplerimiz tam anlaşılmadı.

Tam olarak duyulana ve anlaşılana kadar tekrar söylüyoruz:

 • Sağlıkta şiddeti ortaya çıkmadan engelleyecek önlemleri alın. Şiddetinkaynağını yok edip, caydırıcı cezalar verin, önleyici tedbirleri alın.
 • Hekimler için insani koşullardan uzak bir çalışma ortamı, toplum sağlığından dauzak olacaktır. Çalışma koşullarını insani şartlara getirin, 36 saate varannöbetlere dur deyin. Nöbet ertesi hekimlerin istirahat etmelerine müsaadeedin, maaşlarını keserek engel olmayın.
 • Tazminat cezalarını hekimin endişesi olmaktan çıkarın.Malpraktiskararları içinoluşturulacak kurulda yeterli sayıda, ilgili alanda karar verebilecek tıbbi bilgiyesahip, sağlık hukuku konusunda yetkin hekimleri bulundurun.
 • Devletin eğittiği, yeterli gördüğü ve çalıştırdığı hekimin yapabileceği hatalardagereken sorumluluğu alın.
 • Mobbingle tüm alanlarda mücadele edin. Hekimlerimizin çalışma ortamlarındayaşadığı yönetici sorunlarını ortadan kaldırın. Usulsüz görevlendirmelere durdeyin. Hekimi yersiz, hastayı hekimsiz bırakmayın.
 • Pandemide tüm toplumdan 10 kat fazla hastalanan ve 4 kat daha fazla vefateden meslektaşlarımıza hakkıyla “Şehittir” deyin, insanların mesleği yüzündenvefat ettiğini kabul edin, COVID’i meslek hastalığı sayın.
 • Maaşlarımızı ve emeklilik koşullarımızı utanılacak seviyelerden, hekime yaraşırhale getirin. Ek mesailerimizi hakkıyla ve alın terimiz kurumadan ödeyin. Endüşük ücreti alan hekimin maaşını tüm tazminatlar hariç hakkaniyetli seviyesine çıkarın. Nöbet ücretlerini gündüz mesai ücretlerinin en az %50fazlası olarak verin. Hekimlere hakkı olan asgari 7600 ek göstergeyi verin.
 • Hasta onam belgelerini dijital ve sistemli bir hale getirin, elektronik ortamdadaha güvenli ve pratik açık onamlar hazırlayarak hekime de hastaya da eziyetetmeyin.
 • Tıbbi muayene 5 dakikada yapılamaz. MHRS randevularını tıbbi standartlaragetirin. Branşa özel her hasta için gerekli muayene süresini sağlayın.
 • Aile hekimlerinin cari giderlerini güncel koşullara ve kiralara göre artırın. Cariödemeler yüksek enflasyon altında masrafları karşılayamamaktadır. Ücretlerinenflasyon altında ezilmesine müsaade etmeyin.
 • Diş hekimlerine hakkıyla mesleklerini yapabilecekleri imkanları sağlayın.Muayene sürelerinin muayenenin kapsamına uygun şekilde düzenlenmesinihekimlerin kararına bırakın. İşlerini yaparken geçim derdini düşündürmeyin.
 • Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hekimlerin muayenehanelerini kapatarak devletkurumlarında çalışmaları için ortaya çıkarılan performans ödemelerini ortayaçıkış amacına uygun şekilde yalnızca hekimlere verin. (Bu çalışılması gerekenbir konu bizim söylemlerle çelişiyor)
 • Meslektaşlarımız olan son sınıftaki hekim ve diş hekimlerimize hak ettikleriücreti verin. Eğitim amacı ile hastanelerde bulunan öğrencilerimizi iş gücüaçığını kapatmak amacı ile kullanmayın.

Ayrıca halkımıza da sesleniyoruz: Sağlığınız için sizler de bize destek verin.

 • “Şiddet uygulayanlar benim sağlık hizmetimi engelliyor, ceza verin.” deyin.
 • “Saatlerce çalışıp sabaha kadar uyumamış hekime ameliyat olmakistemiyorum.” deyin.
 • “Onlarca yıllık emeği, tecrübesi ve bilgisi olan, ülkenin en seçkin insanlarınahak ettikleri ücreti verin.” deyin.
 • “2-3 dakikada muayeneden bir şey anlaşılmaz, muayene süremizi arttırın.”deyin.
 • “Hekimi hastanede koruyamazsanız beni hastanede hiç koruyamazsınız.”deyin.

Kıymetli meslektaşlarım, artık birlik olduk. Her kesimden, her görüşten ve her alandanhekim ile çok daha güçlüyüz. Mücadelemiz yeni başlıyor ve haklarımızı eksiksiz şekildealana kadar devam edecek.Arakli Medya
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Ali FAİZ: “Trabzon'un düşman işgalinden...

Haberi Oku